مقالات

1396-5-7

نویسنده : علی ناظمی

چرا مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها و کسب و کارها مهم هستند؟

 

مدیریت منابع انسانی بخشی مهم از سازمان ها هستند که در واقع بخش کنترلی و نظارتی سازمان را عهده دار هستند، در این مقاله به چرایی اهمیت مدیریت منابع انسانی میپردازیم.

منابع انسانی و مدیریت آن، بیان کننده خط مشی سازمان است. مدیرانی با تخصص مدیریت استراتژیک، با استفاده از منابع انسانی در تصمیم گیری های کلان و تبیین خط مشی سازمان تأثیر مستقیم دارند و با استفاده از ارزیابی منابع خود، میتوانند بهره وری سازمان را تحلیل کنند.

  • هزینه های سازمان:

مدیران منابع انسانی با بررسی دستمزدها و پاداش ها با سایر رقبا و شرکای تجاری خود، هزینه های سازمان را کنترل میکنند؛ می توان گفت که جلوگیری از اتلاف پول یکی از مهم ترین وظایف این مدیران است. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد جهانی تمام هزینه های سازمان، برای باقی ماندن در بازار و کاهش هزینه ها مهم هستند. از بعد دیگر، با توجه به ویژگی های هر کارمند می توان تحلیلی در مورد کارکنان سازمان داشت که آیا برای سازمان مفید هستند و یا خیر؟ آنها این تخصص را دارند که با توجه بازده کارکنان خود تشخیص دهند منافع مالی سازمان در چه جهتی رو به حرکت است

  • امنیت شغلی:

مدیریت منابع انسانی با اتخاذ استانداردهای مدیریت ایمنی و از طریق گزارش های کاری باعث ثبات اوضاع کارکنان سازمان و رضایت شغلی آنها می شوند. زمانی که کارکنان مشغله ذهنی در مورد شغل خود نداشته باشند، قطعا بهره وری آنها نیز افزایش پیدا می کند.

  • مسئولیت پذیری:

این دسته از مدیران با به حداقل رساندن مشکلات شغلی و موارد مربوط به آن، سازمان را از بحران های حقوقی و موارد مربوط به آنها دور می کنند. ارتباط قوی این مدیران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور ما از جمله مواردی است که بسیاری از مدیران منابع انسانی از آن غافل شده اند؛ این تعامل باعث شفافیت سازمانی و عدم بروز مشکلات می شود.

  • آموزش و توسعه:

مدیران منابع انسانی با مطالعه شیوه های کاری نوین و آموزش آنها به کارکنان، سبب افزایش بهره وری و دانش سازمانی کسب و کار خود می شوند. وجود پرسنلی با استانداردهای کمی و کیفی لازم برای سازمان، سبب پیشرفت بیشتر آن می شود و قطعا کارکنان نیز از محیط کاری و شغل خود رضایت کامل دارند.

 

این موارد، تنها چند مورد از اهمیت منابع انسانی هستند که به آن پرداخته شد، بسیاری از عوامل هستند که باید به منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی توجه بسیاری داشت، امروزه هر سازمانی نیازمند یک مدیر منابع انسانی است که کارکنان را تحلیل و آموزش های مورد نیاز آنها را مد نظر داشته باشد.

با ما در تماس باشید.

۰۲۱۲۲۲۰۸۹۳۷

۰۲۱۲۶۶۵۵۲۴۷

۰۹۰۲۱۱۶۰۶۴۵